تکواندو

24 تکواندوکار به مسابقات ورود به اردوی تیم ملی بانوان راه پیدا کردند

مسابقات آزاد کشوری جوانان و بزرگسالان زنان، روز گذشته (شنبه - 20 آذرماه) به سرانجام رسید و در نهایت 24 تکواندوکار پیروز شدند جواز حضور در مسابقات ورود به اردوی تیم ملی را کسب نمایند.

5 بهمن 1400